Varnostno kopiranje EPROMov, diskov in drugih medijev

Vsi stroji imajo v elektroniki vgrajene tudi čipe, diske ali druge medije s programom, ki ga izvaja računalnik. Ob okvarah ostale elektronike je možno popravilo z zamenjavo pokvarjene komponente. Pri čipih ali diskih s programom pa je to drugače. Brez programa so ti čisto brez vrednosti. V takšnih primerih imamo na voljo samo dve možnosti:
1. Čipe ali diske s programom kupiti od servisa proizvajalca, če ta še obstaja.
2. V času pred okvaro izdelati kopijo programa na nove EPROMe ali rezervni disk.

Ker mnogi proizvajalci in njihovi servis po nekaj letih zaprejo podjetja, smo brez rezervne kopije programa lahko prisiljeni zavreči pokvarjen stroj ali izvesti popolno predelavo. Popolna predelava je običajno zelo draga in pomeni tudi večmesečni zastoj v proizvodnji. Zato toplo priporočamo, da še pravočasno poskrbite za izdelavo rezervnih kopij EPROMov, diskov ali drugh medijev s programom. To je še posebej pomembno zato, ker je življenjska doba EPROMov in nekaterih drugih medijev le 10 let, v proizvodnji pa srečujemo tudi po 30 let stare stroje. Drugi razlog za hitro ukrepanje pa je, da se nekatere starejše vrste EPROMov in diskov le težko še dobijo.

V našem podjetju pomagamo strankam pri izdelavi varnostnih kopij programov. V prvi fazi si ogledamo stroj in ugotovimo, kje so vpisani programi. Popišemo vrste EPROMov, vrsto diskov ali drugih medijev. Potem naročimo potrebne EPROMe ali druge medije. Ko dobimo potrebne dele, se s stranko dogovorimo za zaustavitev stroja, ki je potrebna za izdelavo kopij. Po kopiranju EPROMe ali druge medije preiskusimo v stroju.

Pokličite nas! Na vsa vaša vprašanja bomo odgovorili tudi, če nam jih pošljete po elektronski pošti, izpolnite obrazec ali pokličete na tel: +386 (0)4 58-36-444, tel: +386 (0)41 63-80-66.

Varnostno kopiranje EPROMov, diskov in drugih medijev

Varnostno kopiranje EPROMov, ...