Varnostno kopiranje EPROMov

Vse novejše naprave krmilijo računalniki ali mikroračunalniki. Ti za delovanje poptrebujejo program, ki je vpisan v programirljivih čipih – EPROMih, lahko pa so tudi na disku, kartici, disketi ali drugih zapisljivih medijih. V primeru okvar EPROMov, diskov ali drugih medijev, se izgubi program za napravo. Tega v nekaterih primerih še lahko zagotovi pooblaščeni servis, vedno pa ne. Zato je zelo pomembno varnostno kopiranje EPROMov, diskov in drugih medijev.

V našem podjetju pomagamo strankam pri izdelavi varnostnih kopij programov. V prvi fazi si ogledamo stroj in ugotovimo, kje so vpisani programi. Popišemo vrste EPROMov, vrsto diskov ali drugih medijev. Potem naročimo potrebne EPROMe ali druge medije. Ko dobimo potrebne dele, se s stranko dogovorimo za zaustavitev stroja, ki je potrebna za izdelavo kopij. Po kopiranju EPROMe ali druge medije preiskusimo v stroju.

Več o tem: http://www.3bm.si/varnostno-kopiranje-epromov-diskov-medijev/