Programiranje BIOS

Ena pogostejših okvar pri prenosnih in namiznih računalnikih je izgubljen BIOS program. BIOS je zagonski del programa vsakega računalnika, brez katerega se ta ne more zagnat do operacijskega sistema.

Razlogi za pokvarjen BIOS so lahko različni. BIOS lahko izbriše kakšen virus. Lahko pride do okvare samega čipa zaradi staranja ali kakšne napetostne špice. Pogosto pa BIOS pokvari sam uporabnik, če se loti nadgradnje, pa pri tem naloži napačno verzijo BIOSa, recimo za drug tip osnovne plošče. BIOS se lahko pokvari med nadgradnjo tudi v primeru izpada električne napetosti ali kakšne druge prekinitve nadgradnje.

Odpravljanje težav zaradi pokvarjenega programa BIOS je lahko precej raznoliko, glede na to, kakšen je računalnik oz. osnovna plošča.

Nekatere plošče imajo celo vgrajena dva BIOS čipa. Z določenim postopkom se da prenesti program iz enega v drug BIOS čip. Vendar pa ta postopek pri vseh okvarah ne deluje.

Pri namiznih računalnikih je BIOS pogosto pritrjen v podnožje. V tem primeru je preprogramiranje BIOSa enostavnejše. Če na internetu najdemo ustrezno verzijo BIOSa, tega naložimo v programirnik EPROMov, ga sprogramiramo in vrnemo v podnožje.

Prenosni računalniki običajno nimajo BIOS čipa v podnožju, ampak je ta pricinjen na ploščo. V tem primeru je treba kupit nov čip, ga sprogramirat in zamenjat. Pri tem se večkrat pojavijo težave, da BIOS čipa ni mogoče kupiti, ali pa je teže dobiti specifično podnožje za programiranje.

Menjava BIOSa je v vsakem primeru zahtevna naloga, so pa precejšnje razlike od primera do primera. V našem podjetju pogosto uspešno zamenjamo ali na novo programiramo BIOS, če je to potrebno.