Popravilo večprocesorskega industrijskega računalnika za Slovenske Železnice

Naše podjetje že nekaj časa uspešno rešuje težke probleme, od katerih so nekateri servisi odstopili ali pa se jih sploh niso lotili. Tale servis je bil zagotovo do sedaj eden najtežjih.

V Slovenskih Železnicah na ranžirni postaji Zalog skrbi za pravilno zaviranje in razporejanje tovornih vagonov sistem petih večprocesorskih računalnikov. Brez usklajenega delovanja teh računalnikov bi bilo nemogoče v enem dnevu razporediti več kot dva tisoč vagonov.

Že več mesecev so se tam srečevali s težavami nadzornega računalniškega sistema. Zaradi odpovedi industrijskega računalnika so vagone zavirali v precej manj zanesljivem ročnem načinu. Vsaka napaka lahko pri tem povzroči veliko materialno škodo.

Ko vzdrževalci Slovenskih Železnic niso mogli sami odpraviti napake na računalniku za zaviranje, so se obrnili na več servisov. Pri napaki jim zaradi zastarelosti in nedobavljivosti nekaterih rezervnih delov ni mogel pomagati niti francoski proizvajalec računalniškega sistema. Na osnovi članka v časopisu so prišli do našega podjetja.

Z znanjem in izkušnjami so serviserji našega podjetja v dveh tednih odpravili ključne napake na sistemu. V začetku novembra je nadzorni sistem začel poskusno delovati, sedaj pa že več kot en mesec deluje pod polno obremenitvijo.