Uspešna popravila elektronskih plošč za ETO Cerkno

3BM Jesenice že od leta 1996 uspešno sodeluje z enim največjih svetovnih proizvajalcev grelnih plošč za štedilnike ETA Cerkno. V tem podjetju servisiramo najrazličnejšo elektronsko opremo: CNC stružnice in reskarje, robote, procesne računalnike in različne regulatorje.

ETA Cerkno ima dobro utečeno službo vzdrževanja, v kateri so tudi električarji in elektroniki. Hkrati pa je v tem velikem slovenskem podjetju vgrajene zelo veliko kompleksne elektronske in računalniške opreme. Zato se vzdrževalci v primeru hujših okvar obrnejo tudi na zunanje specializirane servise.

3BM Jesenice v ETI Cerkno pomaga pri odpravljanju hujših okvar na elektroniki in računalnikih. Poleg tega za to podjetje popravljamo različne elektronske module. Te module so vzdrževalci prej pošiljali v popravilo v tujino, predvsem na Japonsko. Odkar module popravlja domače podjetje, so se zmanjšali stroški za popravila, hkrati pa se je skrajšal čas popravila.

Najzahtevnejši moduli služijo za regulacijo glavnega pogona na stružnicah Okuma. Tiskana vezja teh regulatorjev so ogromna, velika kar 30 x 48 cm. Na njih sta dva digitalna procesorja in en analogni. Poleg tega plošče vsebujejo napajalni del in izhodne stopnje za krmiljenje tranzistorjev. V letošnjem letu smo v podjetju 3BM Jesenice popravili že štiri takšne regulatorje. Ena sama takšna nova plošča stane kar 4.000 EUR.

Serviserji 3BM smo v preteklih letih v ETI Cerkno rešili tudi nekaj večjih problemov, predvsem sistematskih napak na elektroniki. Zaradi teh napak so se zelo pogosto kvarili tranzistorski moduli, ki jih ni bilo mogoče popraviti. Cena enega takega modula je 500 EUR. Teh problemov do tedaj niso znali odpraviti niti sami proizvajalci opreme. Po tem, ko smo odpravili vzroke okvar tranzistorskih modulov, se te dogajajo le poredko.