Priprava rezervnih diskov z operacijskim sistemom pSOS za Acroni Jesenice

S predhodnico podjetja Acroni Železarno Jesenice 3BM sodeluje že od prvih začetkov poslovanja v letu 1990. V proizvodnji predvsem pomagamo vzdrževalcem reševati težke probleme, za katere bi sicer morali klicati serviserje iz tujine. Zaradi zastarelosti nekaterih strojev pa se celo tuji serviserji včasih znajdejo pred nerešljivimi problemi.

Zadnji servisni poseg je bil namenjen pripravi rezervnih diskov za profilomer na liniji Steckel. To so stari 170 MB-ni SCSI diski, kakršnih ni več mogoče dobiti. Le malokateri od novejših SCSI diskov omogoča takšne nastavitve, da ga je mogoče priključiti na obstoječi računalnik.

Za pripravo rezervnega diska je treba glede na specifikacije poiskati ustrezne še dobavljive diske. Te diske se nato formatira v Unixu podobnem formatu. Zadnja stopnja pa je presnemavanje precej nepoznanega operacijskega sistema pSOS z disket na disk in zagon programa z novega diska. Diske še vedno lahko dobavi tudi proizvajalec iz Anglije, vendar je njihova cena astronomska.

Tokrat smo pripravili že tretji rezervni disk za računalnika na profilomeru in X-ray-u.