Popravilo frekvenčnega pretvornika za Alples Železniki

3BM Jesenice sodeluje z enim največjih slovenskih proizvajalcev pohištva Alples že od leta 1997. V tem podjetju popravljamo najrazličnejše stroje za obdelavo lesa: CNC reskarje, stroje za razrez, mozničake, nakladalke in razkladalke. Odpravljamo tudi okvare na računalniško vodenih viličarjih in drugi opremi.

Vzdrževalci v Alplesu imajo sicer v svojih vrstah zelo dobre elektronike. Ti večino napak odpravijo sami. Zamenjane module pošiljajo k nam v popravilo. Med temi moduli je največ frekvenčnih pretvornikov in drugih regulatorjev za hitrost motorjev in temperature. Poleg tega za to podjetje popravljamo različne vhodno–izhodne module, procesne enote, LCD displaye, pretvornike signalov in drugo opremo.

V Alplesu smo v preteklem letu izvedli tudi večji obseg preventivnega vzdrževanja. Naredili smo kopije integriranih vezij s programi in diskov v procesnih računalnikih. Ta investicija se je že obrestovala. Okvara enega takega integriranega vezja je v preteklosti lahko povzročila dva tedna zastoja proizvodnje. Tokrat so vezje lahko zamenjali vzdrževalci sami v eni uri, pri nas pa smo izdelali nove kopije integriranih vezij.

Zaradi velike povezanosti proizvodnje različnih delov pohištva so zastoji proizvodnje v tem podjetju zelo problematični in dragi. Serviserji moramo biti v primeru okvar v nekaj urah pri stranki. Prav tako pomembno pa je, da smo sposobni napako odkriti in popraviti v čim krajšem času.

Tokrat smo dobili v popravilo frekvenčni pretvornik za CNC reskar. Napaka na merilnem delu pretvornika je bila precej skrita. Kljub temu, da nimamo električnih načrtov pretvornika, smo okvaro v nekaj dneh popravili. V tem času je CNC stroj delal s 75% -no zmogljivostjo.